Krovna kategorija: Kazni in prekrški

Pravno področje: Kazensko pravo

Partner_ka svojega partnerja_ke, ki je storilcec_ka kaznivega dejanja, skriva ali mu/ji pomaga, da ga/jo ne odkrijejo

Konkretna pravica/dolžnost: Prepoved pomoči storilcu_ki po storitvi kaznivega dejanja ali pomoči pri tem, da ga/jo ne odkrijejo

 

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? 

Da. Po Kazenskem zakoniku se zakonec storilca ne kaznuje, če storilca_ko skriva in pomaga, da se ga/jo ne odkrije. Po Zakonu o partnerski zvezi sta partnerja_ki v partnerski zvezi glede vseh pravnih posledic izenačena z zakoncema, zato ta določba velja tudi zanju_i.

Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? 

Da. Po Kazenskem zakoniku se ne kaznuje oseba, ki je zunajzakonski zvezi s storilcem_ko, če storilca_ko skriva in pomaga, da se ga/jo ne odkrije. Po Zakonu o partnerski zvezi sta partnerja_ki, ki ne skleneta partnerske zveze, glede vseh pravnih posledic izenačena_e s partnerjema v zunajzakonski skupnosti, zato ta določba velja tudi zanju_i.

Kako uveljaviš pravico?

Pravna podlaga (zakon):

Pravna podlaga (določila):

  • 2. odstavek 2. člena, 2. odstavek 3. člena Zakona o partnerski zvezi (ZPZ)
  • 4. odstavek 282. člena Kazenskega zakonika (KZ-1)