Krovna kategorija: Kazni in prekrški

Pravno področje: Kazensko pravo

Partner_ka je v kazenskem postopku pred sodiščem

Konkretna pravica/dolžnost: Pravica do najema zagovornika_ce, prisotnosti na nejavni glavni obravnavi, pritožbi v korist obdolženca_ke, zahtevi po rehabilitaciji umrle_ga partnerja_ke.

 

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? 

Da, obdolžencu_ki sme zagovornika_ca (poleg ostalih naštetih v Zakonu o kazenskem postopku) najeti tudi oseba s katero je partner_ka v zvezi.

Da, na zahtevo obtoženca_ke in z dovoljenjem sodniškega senata sme biti na nejavni obravnavi prisoten_a tudi partner_ka, ki je z obtožencem_ko v partnerski zvezi.

Da, pravico do pritožbe v korist obtoženca_ke ima (poleg drugih naštetih v ZKP) tudi partner_ka, s katerim je obtoženi_a v sklenjeni partnerski zvezi.

Da, pravico do rehabilitacije ima v primeru obsojenčeve_ine smrti (poleg drugih upravičencev_k, naštetih v ZKP) tudi partner_ka, s katerim_o je bil_a umrli_a v partnerski zvezi.

 

Po Zakonu o partnerski zvezi sta partnerja_ki v partnerski zvezi glede pravic izenačena_i z zakoncema.

Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? 

Po ZPZ sta partnerja_ki v nesklenjeni partnerski zvezi glede pravic izenačena_e s partnerjema v zunajzakonski skupnosti.

Vse zgoraj naštete pravice lahko tako uveljavlja tudi par v nesklenjeni partnerski zvezi.

Kako uveljaviš pravico?

Zgoraj naštete pravice partnerji_ke uveljavljajo na podlagi Zakona o kazenskem postopku.

 

Pravna podlaga (zakon): 

Pravna podlaga (določila):

  • 3. odstavek 67. člena, 296. člen, 367. člen, 1. odstavek 543. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP)
  • 2. odstavek 2. člena, 2. odstavek 3. člena Zakona o partnerski zvezi (ZPZ)