Krovna kategorija: Otroci in družina

Pravno področje: Družinsko pravo

Nadomestno materinstvo

Konkretna pravica/dolžnost: Pravica do nadomestnega materinstva

 

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? 

Ne, par v partnerski zvezi tega ne sme storiti, saj je nadomestno materinstvo kot oblika oploditve z biomedicinsko pomočjo prepovedano.

Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? 

Zakon to prepoveduje tudi paru v nesklenjeni partnerski zvezi.

Kako uveljaviš pravico?

Nadomestno materinstvo kot tako v Sloveniji ni izrecno prepovedano. Je pa izrecno prepovedano kot oblika oploditve z biomedicinsko pomočjo, saj ZZNPOB določa, da do umetne oploditve ni upravičena ženska, ki namerava otroka po rojstvu odplačno ali neodplačno prepustiti tretji osebi. Prepovedano je tudi opravljanje medicinske pomoči pri izvedbi oploditve (ZZNPOB in KZ-1).

Pravna podlaga (zakon): 

Pravna podlaga (določila):

  • 7., 43. in 44. člen Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB)
  • četrti odstavek 121. člena Kazenskega zakonika (KZ-1)