Krovna kategorija: Stanovanje

Doživel sem diskriminacijo pri najemu stanovanja na prostem trgu

Konkretna pravica/dolžnost: Prepoved diskriminacije

Ali pravico lahko uveljavlja par v partnerski zvezi? DA.

Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? DA.

Kateri postopki so mi na voljo v primeru diskriminacije?

V primeru diskriminacije imate na voljo različna pravna sredstva. Možno je podati pobudo pri zagovornici oziroma zagovorniku načela enakosti, sprožiti postopek pred varuhinjo oziroma varuhom človekovih pravic (če ste bili diskriminirani s strani države) in vložiti prijavo na pristojno inšpekcijo (tržni inšpektorat). Poleg naštetega lahko glede na okoliščine diskriminacije vložite tudi civilno tožbo ali pa proti storilcu podate kazensko ovadbo.

Postopki se med seboj ne izključujejo.

Pravna podlaga (zakon): 

Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD)(Uradni list RS, št. 33/16)

Pravna podlaga (določila): 

1., 2., 4. člen Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD)