Pravna svetovalnica

Pravni vidiki interspolnosti, Maša Jerićević Šušteršič, revija Odvetnik (Leto XXIII, št. 5 (103) – zima 2021)

Interspolne osebe se rodijo s spolnimi značilnostmi, ki ne ustrezajo medicinskim ali družbenim normam za žensko ali moško telo. Odstopanje se lahko izraža v primarnih značilnostih, kot so notranji ali zunanji spolni organi, kromosomska ali hormonska struktura in/ali sekundarnih značilnostih (kot so mišična masa, poraščenost in posameznikova postava). Interspolnost se nanaša na telesne značilnosti, ki …

Pravni vidiki interspolnosti, Maša Jerićević Šušteršič, revija Odvetnik (Leto XXIII, št. 5 (103) – zima 2021) Read More »

Istospolni starši in njihovi otroci v Evropski uniji

Pomembna presoja sodišča Evropske unije: istospolni starši in njihovi otroci morajo biti priznani kot družina v vseh državah članicah EU, v primeru, da jih kot take priznava ena izmed držav članic. Sodišče EU je 14. 12. 2021 v primeru deklice z dvema materama odločilo, da morajo odnose med otrokom in starši, ki jih priznava ena …

Istospolni starši in njihovi otroci v Evropski uniji Read More »

Pritožba na mednarodne pogodbene odbore Organizacije Združenih narodov (OZN)

Posameznice in posamezniki, ki menijo, da jim je država kršila katero od človekovih pravic, določenih v veljavnih mednarodnih pogodbah, se lahko, ob izpolnitvi v nadaljevanju navedenih pogojev, pritožijo mednarodnim pogodbenim odborom Organizacije združenih narodov (v nadaljevanju: OZN), ki nadzirajo uresničevanje mednarodnih pogodb s področja človekovih pravic.

Oris Posebnega poročila Zagovornika načela enakosti o položaju interspolnih ljudi v medicinskih postopkih

Zagovornik je tako s posebnim poročilom skušal opozoriti na pomembno vprašanje pravice interspolnih ljudi do enake obravnave ter okrepiti zavedanje o pomenu oblikovanja in sprejetja predpisov in ukrepov, ki bi preprečili vsakršno možnost diskriminatorne obravnave interspolnih posameznikov. Poročilo je vsekakor pomemben prispevek in korak v pravo smer pri zagotavljanju človekovih pravic interspolnih oseb v Sloveniji. Prav tako pa spodbuja nadaljnje aktivnosti, ki nas bodo vse bolj vodile proti Malteški ureditvi.

Pravica do nadomestila

Pravica do nadomestila obsega materinsko nadomestilo, očetovsko nadomestilo ter starševsko nadomestilo. Pravico do nadomestila imajo tiste osebe, ki imajo pravico do materinskega, očetovskega oz. starševskega dopusta in so bile zavarovane za starševsko varstvo dan pred nastopom posamezne vrste dopusta, kot tudi osebe, ki nimajo pravice do dopusta, če so bile zavarovane za starševsko varstvo najmanj 12 mesecev v zadnjih 3 letih pred uveljavljanjem pravice do nadomestila.

Družinska mediacija

Kaj je mediacija?

Mediacija je način alternativnega reševanja sporov, s katerim se lahko izognemo dolgotrajnim in zamudnim sodnim postopkom. Je postopek, v katerem poskušajo stranke prostovoljno, s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) doseči mirno rešitev spora.

Kdo so mediatorji?

Mediatorji so nevtralne osebe, ki skrbijo za to, da proces mediacije poteka konstruktivno in vodi k skupnemu iskanju rešitve. Mediatorji morajo za pridobitev naziva opraviti izobraževanje in se uvrstiti na t. i. seznam (družinskih) mediatorjev.

Nesklenjena partnerska zveza

Zakon o partnerski zvezi določa, da je »nesklenjena partnerska zveza dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki nista sklenila partnerske zveze, in ni razlogov, zaradi katerih bi bila partnerska zveza med njima neveljavna.« To pomeni, da za nastanek nesklenjene partnerske zveze ni potrebna formalna oblika potrditve skupnosti. Za njeno priznanje torej …

Nesklenjena partnerska zveza Read More »

Prijava diskriminacije

“Ni prav, da dejanja iz sovraštva pogosto ostajajo nekaznovana.” Kaj so zločini iz sovraštva? Zločin iz sovraštva je vsako kaznivo dejanje, ki izhaja iz predsodkov in sovraštva do družbene skupine, v katero spada žrtev. Zločine iz sovraštva prepoznavamo po: mnenju in interpretaciji žrtve, okoliščinah (npr. žrtev je aktivist_ka na področju LGBTIQ pravic, žrtev se je …

Prijava diskriminacije Read More »