admin

Najemna pravica na stanovanju

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? DA.
Zakon o partnerski zvezi določa, da je partnerska zveza na tem področju v obsegu pravic izenačena z zakonsko zvezo.
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? DA.
Zakon o partnerski zvezi prav tako določa, da je nesklenjena partnerska zveza na tem področju v obsegu pravic izenačena z zunajzakonsko skupnostjo.

Vdovska pokojnina po umrlem_i partnerju_ki

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? DA.
Po Zakonu o partnerski zvezi (ZPZ) veljajo za par na področju dednega prava in pri pridobivanju vdovske pokojnine po umrlem_i partnerju_ki enake pravice, kot jih ima par v sklenjeni zakonski zvezi.
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? DA.
Po ZPZ ima par v nesklenjeni partnerski zvezi enake pravice kot par, ki je v zunajzakonski skupnosti, in zanj prav tako veljajo vse pravice na področju dedovanja in pri pridobivanju vdovske pokojnine po umrlem_i partnerju_ki.

Dedovanje po umrlem_i partnerju_ici

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? DA.
Po Zakonu o partnerski zvezi (ZPZ) so pravice partnerjev_ic v sklenjeni partnerski zvezi na področju dedovanja po umrlem_i partnerju_ici izenačene s pravicami zakoncev v zakonski zvezi.
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? DA.
Po Zakonu o partnerski zvezi (ZPZ) so pravice partnerjev_ic v nesklenjeni partnerski zvezi na področju dedovanja po umrlem_i partnerju_ici izenačene s pravicami partnerjev v zunajzakonski skupnosti.

Nadomestno materinstvo

Ali pravico lahko uveljavlja par v sklenjeni partnerski zvezi? NE. Par v partnerski zvezi tega ne sme storiti, saj je nadomestno materinstvo kot oblika oploditve z biomedicinsko pomočjo prepovedano.
Ali pravico lahko uveljavlja par v nesklenjeni partnerski zvezi? NE. Zakon to prepoveduje tudi paru v nesklenjeni partnerski zvezi.